Wat doet Kamer van Koophandel?

kvkDe Kamer van Koophandel Nederland – Israël is een bilaterale Kamer. Het is een vereniging van voornamelijk in Nederland gevestigde bedrijven die een handelsrelatie met Israëlische bedrijven (willen) onderhouden. Tevens verricht de Kamer diensten voor Israëlische bedrijven die handelskansen zoeken in Nederland.

Rol van de Kamer – 3 hoofdactiviteiten
De Kamer wil de zakenrelatie tussen Israël en Nederland continu stimuleren. Om dit te bereiken focust de Kamer zich op drie hoofdactiviteiten

1. Informeren
De Kamer biedt actuele informatie over kansen en ontwikkelingen in het zaken doen tussen Nederland en Israël.

2. Inspireren / Coördineren
De Kamer benadert en matcht pro-actief Nederlandse en Israëlische bedrijven. Zodra de Kamer een handelskans voor een bedrijf in haar ledennetwerk ziet, attendeert de Kamer het bedrijf en probeert relevante partijen met elkaar in contact te brengen.

3. Organiseren
De Kamer organiseert activiteiten op maat: bijeenkomsten, missies en seminars met specifieke onderwerpen voor diverse branches. De activiteiten zijn een uitstekende gelegenheid voor bedrijven om elkaar te ontmoeten en om informatie uit te wisselen.

kvk