Blog (1) Innovatief Israël groeit en bloeit…

teus Israël is in vele opzichten een uitermate boeiend land. Een land vol contrasten. Wat mij erg boeit is de niet te stuiten internationale opmars van innovatieve start-ups in landen als Israel (Tel Aviv, Jeruzalem), het Amerikaanse Silicon Valley of de groeiende ‘Startup Delta Amsterdam’, onder de bezielende leiding van oud EU-commissaris Neelie Kroes.
Door het internet zijn wereldwijd contacten mogelijk. Het maakt niet uit of je werkt vanuit Tel Aviv, Silicon Valley, Amsterdam, Luxemburg of Antwerpen. Tijd en afstand tellen niet meer online.

Dit biedt voor iedereen onnoemelijk veel kansen om met elkaar samen te werken; elkaar verrijken met kennis. Tot welzijn van elkaar, en voor een betere wereld.
Een wereld waar grenzen vervagen, muren verdwijnen en mensen elkaar ontmoeten.
Mijn blogs volgen ontwikkelingen in Israël en de Benelux-landen Nederland, België en Luxemburg. Ik doe een poging zo veel mogelijk in te haken op onderwerpen als:
| start-ups | business | science |  innovation | hightech | health | food |

Doel:
Bevorderen van de economische betrekkingen tussen Israël en de Benelux-landen.

Initiatiefnemer Teus den Otter | Journalist
______________________________________________________________